دومین همایش ملی پژوهش‌های میان رشته‌ای قرآن و علوم زیستی

تاریخ برگزاری : ۰۶ اسفند ۱۳۹۹ سایر همایش ها