طراحی، بهینه سازی و تحلیل آزمایش‌ها با استفاده از نرم‌افزار Design-export و mini-tabگروه‌ها : فنی و مهندسی
دسته کتاب : انتشارات دانشگاه
آخرین بروزرسانی : ۲۰ آبان ۱۴۰۲
ارسال با ایمیل: